Administratiekantoor Apeldoorn regelt je salarisadministratie

Een salarisadministratie bestaat uit een uitgebreid takenpakket. De hoogte van het uit te betalen loon is afhankelijk van tal van premies. Daarnaast moet je rekening houden met overuren en contracten met wisselende uren. Een salarisadministratie kost je veel tijd. Besteed het uit aan Administratiekantoor Apeldoorn. Dan heb jij tijd voor de zaken waar je ondernemershart sneller van gaat kloppen.

We bouwen de administratie zorgvuldig op

Voor elke werknemer maken we een loonstaat, de loonstroken en een jaaropgave. De loonstaat is een overzicht voor jou als werkgever.
Hierin staat:

het loon in geld;
loon in natura;
de verschuldigde loonbelasting;
de premies voor verzekeringen;
eventueel ontvangen fooien.

Elke werknemer ontvangt per e-mail zijn loonstrook over elk tijdvak. Hierop vermelden we de overeengekomen of gewerkte uren, het brutoloon en hoe dat is samengesteld. Ook geeft het je personeelslid informatie over de inhoudingen, onkostenvergoedingen en vakantierechten. In de jaaropgave staat de informatie die je werknemer nodig heeft voor zijn belastingaangifte.

Een salarisadministratie is een tijdrovende klus. Voer je de administratie zelf uit en heb je daar vragen over?

Stel ze aan ons

Verwante administratieve taken

Arbeidscontracten en werkgeversverklaringen moeten aan wettelijke eisen en regels voldoen. Wij helpen je graag bij het opstellen van deze documenten.


Meer info